Ako správne umiestniť štátne symboly na školách – štátny znak a preambula, v súlade so smernicou č. 11/2010-R

Blog venovaný základným a stredným školám.

O chvíľu začína školský rok. Niekoľko noviniek ako napr. nosenie rúšok pribudne, niektoré veci ale ostávajú nezmenené – ako napr. použitie štátnych symbolov – štátny znak a preambula. Použitie štátnych symbolov na materských, základných a stredných školách upravuje Smernica č. 11/2010-R. To najdôležitejšie zo smernice sa dozviete v tomto blogu.

Ste si istý, že používate štátne symboly správne ?

Základným princípom pri umiestňovaní štátnych symbolov je ich dôstojné použitie. Nemožno ich použiť zosmiešňujúcim spôsobom tak, že ich vyobrazenie bolo navzájom v nepomere (napr. malá zástavka).

Musia byť umiestnené na dobre viditeľnom mieste tak, aby boli prístupné žiakom.

štátny znak SR

Štátny znak ako základný štátny symbol sa v zmysle heraldických pravidiel umiestňuje vždy vľavo od tabule alebo v strede nad ňou.

Odporúčaná výška štátneho znaku je 40 cm. Vhodné je aj použitie štátneho znaku s výškou 30 cm alebo 60 cm. Možnosť kúpiť  TU >> 

zastava sr

V miestnosti školy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie, sa štátna zástava použije len vo forme grafického znázornenia, nevisí na lanku ani nie je upevnená na žrdi alebo priečnom rahne.

Podľa zákona o štátnych symboloch je minimálny pomer strán štátnej zástavy stanovený na 2:3 s tým, že dĺžka môže byť najviac trojnásobok jej šírky (s prípadným posunutím štátneho znaku).

Odporúčané rozmery štátnej zástavy sú 60 cm x 90 cm, resp. 40 cm x 60 cm a 80 cm x 120 cm, a to podľa veľkosti štátneho znaku.

Vždy je však potrebné prihliadať na to, aby dĺžka štátnej zástavy bola aspoň dvojnásobok výšky štátneho znaku. Možnosť kúpiť TU >> 

Pozrite si príklady správneho a nesprávneho použitia v triedach:

Dĺžka zástavy nie je dvojnásobkom výšky štátneho znaku.

 

Nesprávne otočený štátny znak.

 

Správna veľkosť štátneho znaku k zástave. 

Výška štátneho znaku       Rozmer zástavy v x š

30 cm                                     40  x 60 cm

40 cm                                     60  x 90 cm

60 cm                                     80  x 120 cm

 

 

 

Na čo si ešte dávať pozor?

Pri vyobrazovaní štátnych symbolov je potrebné prihliadať najmä na odolnosť a trvanlivosť použitého materiálu, ako aj na bezpečnosť.

Štátna zástava a oba texty môžu byť umiestnené osobitne, ale vhodnejšie je ich použitie na jednom spoločnom paneli. Panel môže byť z plastu bez orámovania alebo s orámovaním.

Štátne symboly sa umiestňujú najmä v klasických triedach. Nepoužívajú sa v telocvični, dielni, stredisku praktického vyučovania, laboratóriu a pod., ktorých účel nie je v súlade s princípom dôstojného používania štátnych symbolov (azda s výnimkou použitia štátneho znaku).

Štátny znak, štátnu zástava (už klasická, nie jej grafické zobrazenie) a oba texty sa umiestňujú aj v riaditeľni a v inom vhodnom mieste v priestore školy.

V záujme zabezpečenia účelu zákona sa v materských školách a v špeciálnych školách predpokladá iba umiestnenie štátneho znaku. Po zvážení riaditeľa školy možno umiestniť aj ostatné symboly, čo platí aj pre hranie štátnej hymny.

——

Potrebné štátne znaky a preambuly si môžete kúpiť TU >>

Cieľom tohto príspevku bolo ukázať ako správne používať štátne symboly na školách v súlade so smernicou č. 11/2010-R.

 

ZDROJ:
Smernica č. 11/2010-R
 z 24. mája 2010 k umiestneniu vyobrazenia štátneho znaku Slovenskej republiky, štátnej zástavy Slovenskej republiky, textu štátnej hymny Slovenskej republiky a textu preambuly Ústavy Slovenskej republiky v priestoroch škôl so štátnym vzdelávacím programom