Kontakty

Obchodné oddelenie

Ing. Michal Grajcar

vedúci obchodného oddelenia
mobil: +421 (0)903 996 218
mobil2: +421 (0)908 461 632
e-mail: info@svet-reklamy.sk


Oddelenie výrobnej produkcie

Ing. Peter Mamrák

vedúci odd. výrobnej produkcie
mobil: +421 (0)917 458 674
e-mail: vyroba@svet-reklamy.sk


Firma

RESULT reklamná agentúra s.r.o.

Južná trieda 93, 040 01 Košice
web: result.sk
IČO: 36 189 740
IČ DPH: SK2020058799
Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vložka číslo 10826/V

Fio banka, a.s., 2001750662 / 8330
IBAN SK28 8330 0000 0020 0175 0662
SWIFT: FIOZSKBA

Tel.: +421 (0)903 996 218
e-mail: info@svet-reklamy.sk
web: svet-reklamy.sk

 

#FORM[code=contact]#